BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Nhập mã tiếp nhận bạn nhận được từ hệ thống
hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
HỖ TRỢ KỸ THUẬT: ĐIỆN THOẠI: 0986.388.313 | EMAIL: dichvucong@bvhttdl.gov.vn
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
5. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm